Tjänsteutbud

Lyft & Surrningsredskap erbjuder tjänster såsom besiktning och teknisk support.

Teknisk support man bestå av
- Framtagning av nya produkter där vår kunskap behövs.
- Framtagninga av produkter tillsammans med kund.
- Konsultation.

Utbildning sköter vi inte själva utan hänvisar till följande företag som vi har förtroende för.

Utbildning inom området lastsäkring så rekommenderar vi Mariterm AB.
www.mariterm.se
Utbildning inom lyft så rekommenderar vi Ulja AB.
www.ulja.se