Nyheter


Prisjustering

Vi kommer att se över våra priser löpande under kommande månader pga. oroligheterna på råvarumarknaden samt fraktmarknaden.

Lastfördelare till kättingredskap

Lastfördelaren erbjuder en högre lastkapacitet med integration i 4-partiga lyftredskap än ett standard lyftredskap.
Vi användning av lastfördelaren kan alla fyra benen betraktas som bärande.
När två stycken 2-partiga lyftredskap används samtidigt och där det ena redskapet har lastfördelare kan alla fyra benen betraktas som bärande. Länk

Nya surrningsregler

Tänk på att all surrnings utrustning måste ha märkning, typ etikett, märkbricka mm. Annars är det ett intyg som gäller vid kontroll.

Ny Trucker

Nu har vi tagit fram en Trucker surrning som är optimerad för de nya reglerna i Sverige. Brottstyrka 5 ton med ett LC värde på 2000 daN, detta är som vanligt. Det nya är att handtaget på spännaren är längre. Det gör att man når upp till en förspänning på 400 daN. 400 daN (cirka 400 kg) är vad de nya reglerna säger att man skall ha i förspänning vid en kontroll. En förspänning på 400 daN går givetvis att uppnå men en vanlig spännare också men då för man ta i mer än 50 kg.

Pallgafflar

Lyft och Surrningsredskap har förvärvat pallgaffel delen från vår leverantör där vi har varit största kunden. Vilken kommer att stärka företagets position samt säkerställa vidare utveckling av pallgafflar för kranlyft.

VAK Dubbelplan

Nu har vi fått in krokar för VAK´s lastsystem i två plan.

https://

Hemsidan går nu över till krypterad https:// format för säkrare anslutning.