De första 40 åren

1979 blir Margaret Thatcher Europas första kvinnliga premiärminister, Ayatollah Khomeini
tar makten i Iran och de borgerliga partierna vinner det svenska riksdagsvalet med ett enda
mandats marginal. Kärnkraftverket i Harrisburg havererar, Sovjetunionen invaderar
Afghanistan och John Wayne går ur tiden. Ted Gärdestad vinner Melodifestivalen med
”Satellit”, Moder Teresa får Nobels fredspris och den grekiske författaren Odysseus Elytis
tilldelas – äntligen! – Nobelpriset i litteratur. Ingmar Stenmark och Björn Borg gör som vanligt
rent hus i pister och på tennisbanor.
Men vi minns framför allt 1979 som året då Lyft- och Surrningsredskap grundades. Vi
fyller alltså 40 i år, och tänkte passa på att bjuda på en snabb resa genom vår historia.

Det hela började egentligen på Chalmers
I slutet av 50-talet började Bengt Sunesson arbeta på Chalmers provningsanstalt (som senare
utvecklades till Statens Provningsanstalt). Han ägnade sig bland annat åt att testa
lyftanordningar tillverkade i syntetfiber, ett nytt spännande material som började vinna mark
på allt fler områden. Lyftbanden tillverkades av ett bandväveri i Göteborg och skulle bland
annat användas av ett rederi som fraktade pappersrullar mellan Sverige och England.
Lyftband i syntetfibrer hade flera intressanta fördelar jämfört med kätting, som fram
till dess hade varit gängse i branschen. Nu kunde nämligen pappersrullarna ligga slingade
under hela båtfärden, vilket effektiviserade hanteringen, och de mjuka remmarna var
skonsammare mot den ömtåliga lasten.
Jobbet innebar täta kontakter med väveriet, och när de mot slutet av 60-talet erbjöd
Bengt en tjänst som ingenjör tackade han ja. Beslutet underlättades av att en tidigare kollega
på Chalmers, Bengt Ek, sedan en tid arbetade på företaget.
Bengt blev kvar på företaget i drygt tio år innan han och just Bengt Ek hoppade av för
att pröva lyckan på egen hand.

Bengt och Bengt startar eget
Lyft- och Surrningsredskap registrerades i januari 1979, och företaget var vid starten helt
inriktat på de ”mjuka delarna”, det vill säga lyftstroppar, sling och surrningar. Bengt och Bengt
började från noll, utan kunder och med tomma händer men med massor av energi. Dessutom
hade de ju redan decennier av erfarenhet i ryggen.
De nyblivna entreprenörerna hade lyckats få tag på en lokal i Rollsbo industriområde i
Kungälv, ungefär ett stenkast från där vi håller till idag. Lokalerna inredde de själva, och det
var Bengt Sunesson som formgav logotypen. Den används faktiskt än idag.
Bengt och Bengt blev snart varma i kläderna och affärerna tog fart. Hela 80-talet var en
expansiv period och mot mitten av decenniet var det dags att flytta till större lokaler i en
nybyggd grannfastighet. Lyft- och surrningsredskap var nu en komplett liten fabrik med ett
tiotal anställda och maskiner för både väveri och sömnad, vilket gjorde att vi nu kontrollerade
hela processen från garn till färdiga band.

Andra generationen Sunesson tar vid
I början 90-tal bestämde sig Bengt Ek, som var äldre än Bengt Sunesson, för att dra sig
tillbaka. Istället klev Sunessons son Henrik in i företaget. Några år senare skulle även Henriks
syster Theres ansluta sig till vad som nu blivit ett familjeföretag i ordets rätta bemärkelse.
Henrik var precis som pappa Bengt ingenjör och tekniker, och hade med sig kunskap
om så exotiska ting som exempelvis datorer. När Henrik började fanns det bara en enda dator
på hela företaget. Det skulle snart bli ändring på den saken.
Nu breddades också verksamheten, och förutom ”mjuka” delar, som stroppar, sling och
surrningar utökades sortimentet med ”hårda” delar, som kätting och krokar. Därmed blev vi
för egentligen första gången en helhetsleverantör inom lyft och surrning.
Bengt och Henrik fick nästan tio år tillsammans i företaget innan det började bli dags
för Bengt att kliva åt sidan. Officiellt sett tackade han för sig strax efter millennieskiftet. Men
han kunde inte helt släppa företaget han startat och byggt upp. Han drog bland annat ett stort
lass när vi 2003 köpte vår nuvarande fastighet och den skulle förvandlas från ett i princip tomt
skal till fabrik, lager och kontor. Bengt planerade, gjorde ritningar, snickrade och skruvade,
precis som vid starten 1979.

Ibland går det upp, ibland går det ner
De flesta företag har det nog lite kämpigt i perioder, och vi är inget undantag.
Under 90-talet sålde vi främst via återförsäljare eller direkt till större företag. Mer än
hälften gick på export, framför allt till de nordiska länderna. Men förutsättningarna började
förändras. Lågprisprodukter från bland annat Kina började leta sig in i Sverige i allt snabbare
takt. Några av våra största kunder bestämde sig för att kapa mellanled och började importera
på egen hand. Samtidigt konsoliderades branschen och resultatet blev att den kom att
domineras av litet antal stora aktörer – och vi var inte en av dem.
Slutet av 90-talet och början av 2000-talet skulle visa sig bli våra mest kämpiga år, och
det krävdes både hårt arbete, uthållighet och en hel del förändringar för att ta oss igenom
dem. Dels handlade det om att helt enkelt lägga i en högre växel. Alla som någon gång drivit
eget företag vet vad det innebär. Men framför allt handlade det om att se över vår affärsmodell.
Ett steg var att göra oss mindre beroende av mellanled och istället sälja direkt till
slutanvändarna. Att annat var att fokusera på att sälja färdiga system, snarare än enstaka
produkter. Och vi bestämde oss för att vidareutveckla – och tydligare lyfta fram – det som
redan då gjorde oss tämligen unika, nämligen vår förmåga att utveckla speciallösningar. Ett
intressant exempel på vad det kan innebära är det nya helikopternät som vi under stort
hemlighetsmakeri utvecklade åt den svenska marinen. Det används fortfarande.
Det blev en vändpunkt. De senaste femton åren har, precis som 80-talet, varit präglad
av tillväxt. Faktum är att inte ens finanskrisen 2008 satte några större spår i verksamheten.

40 år av ständig utveckling
När vi nu tittar tillbaka på vår fyrtioåriga historia kan vi konstatera att en hel del visserligen är
sig likt men att mycket har förändrats sedan starten.
Vi har gått från få men stora kunder till många mindre kunder. Tidigare sålde vi över
hela Norden, idag finns de flesta av våra kunder i närområdet. En viktig fördel med detta är att
vi idag har nära kontakt med de som faktiskt använder produkterna, och det gör det att vi
snappar upp nya idéer och synpunkter mycket snabbare än tidigare, då vi främst jobbade mot
inköpare och återförsäljare.
Och tänk vad Internet har betytt! Idag sker i princip all vår försäljning online. Theres
bruka säga att det nog är fler personer som kliver in genom dörren än som ringer in
beställningar.
Konsultation har med tiden blivit en allt viktigare del i vår verksamhet. Vi säljer
fortfarande produkter, men ser oss framför allt som ett kunskapsföretag. Det kan handla om
att utifrån ett specifikt behov sätta samman den bästa kombinationen av olika delar. Det kan
också handla om att hitta rätt leverantörer av de produkter vi inte tillverkar själva. Det är i sig
en sorts konst som kräver både kunskap och erfarenhet, och här känner vi inte att det är
någon som slår oss på fingrarna. Att bli plagierad sägs ju vara det bästa beröm man kan få, så
det känns nästan lite kul att konstatera att en av våra konkurrenter nyligen har börjat sälja de
taiwanesiska Yoke-krokar som vi tog in till Sverige för nästan tjugo år sedan.
Och det handlar inte minst om rena konsultuppdrag. I kombination med att vi
fortfarande har både väveri och sömnad i huset gör det att vi med korta ledtider kan utveckla
helt skräddarsydda lösningar. Byggda från scratch, om så skulle behövas.