Navigering

Lyft av filigranbjälklag

Lyft & Surrningsredskaps special lyftredskap av plattbärlag (filigranbjälklag, filigranelement) är framtagit tillsammans med kunder.
De finns i flera utföranden med varierande typer av krokar.

Rensa