Navigering

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner för rundsling och bandstroppar

ALLMÄNT

 • För register över alla redskap i användning.
 • Lyftredskapet skall ha en läsbar märkskylt, etikett mm
 • Följ arbetsmiljöverkets regler, ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:06”
 • Överskrid aldrig Max tillåten last.
 • Lägg lyftredskapet plant och kontrollera att redskapet är helt.
 • Använd aldrig en stropp som har synliga defekter, eller identifikationsproblem. Var uppmärksam på påkänningar uppstår i förbindelse med vinkelbelastningar/snarning.
 • Korta inte av med knutar, och undvik att vrida eller tvinna stroppen.
 • Det är viktigt att belastningen på lyftredskapet fördelas lika på hela bandbredden, när lyftredskapet ligger i kroken.
 • Skydda lyftredskapet mot skarpa kanter genom att använda lämpliga mellanlägg.
 • Var noga med att lyftcentrum är rakt ovanför lastens tyngdpunkt så att lasten är balanserad och stabil.
 • Undvik stötvisa belastningar.
 • Undvik att lyftredskapet kommer i kläm, både under själva lyftet och vid frigöring.
 • Sörj för att lastbärande sömmar och skarv placeras mellan kroken och lasten.
 • Undvik att lyftredskapet utsätts för alkalisk påverkan (t.ex. kaustisk soda och ammoniak).
 • Vistas inte under hängande last.
 • Åk ej med på lasten.
 • Använd belastningstabellen för att säkerställa att tillåten arbetslast ej överskrids.

KOPPLING TILL KROK

 • När lyftredskapet med mjuka ögon kopplas till krok skall ögats minimilängd vara minst 3,5 ggr den maximala tjockleken hos kroken. Vinkel, som formas av ögat får ej överskrida 20°.
 • Om lyftredskapet med mjuka ögon kopplas till en lyftanordning måste den bärande delen av lyftredskapetvara rakt.
 • Om lyftredskapets bärande del är mer än 75 mm måste lyftdonets krökningsradie vara minst 0,75 ggr lyftredskapets bredd.

KEMIKALIER

Kemisk påverkan kan orsaka försvagningar i lyftredskapets material vid angreppsstället. Detta visar sig genom att ytfibrerna splittras upp, och kan plockas bort eller borstas av.

Kontakta oss om råd om detta föreligger.

Kemiska angrepp kan även öka vid högre temperatur.

Lösningar med syror eller alkalier, som normalt är ofarliga, kan genom avdunstning bli så koncentrerade att de kan orsaka skador.

Motståndskraften hos konstfibrer är sammanfattningsvis:

 • Polyamid är praktiskt taget opåverkad av alkalier, men däremot påverkas polyamid av syror.
 • Polyester påverkas av syror men skadas av alkalier.
 • Polypropylen påverkas i liten omfattning av syror och alkalier.

Angripna lyftredskap måste omedelbart tas ur bruk.

TEMPERATUR

Lyftredskap av polyester är lämpliga att använda i temperaturområde -40ºC till +100ºC.

Skador genom värme eller friktion visas genom att fibrerna får ett glasartat utseende och i vissa fall sammansmälter fibrerna.

SKÖTSEL OCH TILLSYN

 • Kontrollera redskapet före användning.
 • Tvätta redskapet i rent vatten, även när redskapet bara är smutsig och låt det dropptorka. Undvik att torka i lyftredskapet i torktumlare, centrifug, uppvärmning m.m. För övrigt skall lyftredskapet förvaras i torr miljö och inte i direkt solljus.
 • Om lyftredskapet har synliga skador såsom t.ex. skärskada i kanter, skada i stroppens tvär eller längdriktning, defekter i öga eller söm, skall redskapet inte användas. Man skall inte själv reparera skador på lyftredskapet. Är ni tveksamma, kontakta oss.

ÖVERSYN

Lyftredskapet skall undersökas årligen av behörig person, för att fastställa lämplighet för fortsatt användning. Översynen skall dokumenteras.

Information i PDF format

Rensa