Navigering

Lastfördelare

En bonus för alla specialister.
Lastfördelaren erbjuder en högre lastkapacitet med integration i 4-partiga lyftredskap än ett standard lyftredskap.
Vi användning av lastfördelaren kan all fyra benen betraktas som bärande.
När två stycken 2-partiga lyftredskap används samtidigt och där det ena redskapet har lastfördelare kan alla fyra benen betraktas som bärande.
Lastfördelaren kan vändas 180 grader för att förlänga livslängden.

Rensa