Navigering

Spärrbjörnspaket

Lyft & Surrningsredskaps maskinsurrningar finns i två olika utföranden.
Skillnaden är spärrbjörnarna, de finns i två stycken utföranden, det enda som skiljer de åt är kroken.
Båda typerna är godkända i Sverige.
Spärrbjörn typ "EN-std" uppfyller Europanormen SS-EN 12195-3.
För att uppfylla Europa standarden så måste kroken ha en spärr så att kättingen inte kan ramla ur.

Rensa