Navigering

Kätting krokar beslag

Alla kättingredskap för lyft är CE märkta och följer gällande regler inom EU.
Säkerhetsfaktor: 4:1
Standard längd är 2 meter, men du kan ändra längden hur du vill.

Ankarkätting - Kätting för fritidsbåtar med ankarspel
Bryggkätting - Kätting avsedd för marina ändamål som förankring av flytbryggor, bojar, sjömärken
Klass 2 kätting - Kätting avsedd för diverse ändamål
Klass 8 kätting - Kätting avsedd för lyft
Klass 10 kätting - Kätting avsedd för lyft
Maskinkätting  - Surrningskätting för vägtransporter mm. Enligt EN 12195-3