Navigering

15 ton

Lyftredskap typ bandstropp med Max last 15 ton

Lyft & Surrningsredskaps bandstropparna tillverkas av 100% polyester med vikta skodda ögon(förstärkta) som standard.
Tillverkningen sker enligt maskindirektivet samt Europanormen, EN1492-1 samt CE märks.
Bandstopparna är märkta med tillverkar identitet LSR.
Säkerhetsfaktor 7:1
Längden anges som EWL, Effektiv arbetslängd.

15 tons bandstroppar kan inte tillverkas i olika utföranden.

Teknisk information samt belastningstabeller.

Rensa