Navigering

Klippning av slänter


Lyft & Surrningsredskap´s röjnings kätting klass 10 fungerar utmärkt för så kallade kättingröjare.
Kättingröjare är ett redskaps som används vid klippning av diken, slänter, buskar som kan bäras av traktor, hjullastare mm.
Kättingröjare är en produkt som har många olika namn, Släntröjare, buskröjare, släntklippare, slagklippare.

Rensa