Navigering

Bärgningsdrag

Lyft & Surrningsredskaps bärgningsdrag tillverkas av 100% polyester.
Bärgningsdragen har förstärkning i ögonen samt ett löst slitskydd på mitten som fungerar som mitt markering samt varningsflagga.
Bogserstropparna finns i flera olika storlekar och längder.
Bärgningsdragen används som bogserlina mellan tyngre fordon såsom lastbilar, dumpers, grävmaskiner, timmerbilar mm.

Rensa