Navigering

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner för kätting, klass 10

Användarinstruktionen skall komma användaren tillhanda i enlighet med Maskindirektivet.
Det är viktigt att denna instruktion kommer användaren tillhanda.

ALLMÄNT
För register över alla redskap i användning.
Sammansatta lyftredskap skall ha en läsbar märkskylt.
Överskrid aldrig max tillåten last.
Slå ej knut på redskapet
Skydda kättingen mot skarpa kanter genom att använda lämpliga mellanlägg.
Vistas inte under hängande last
Åk ej med på lasten.
Använd belastningstabellen för att säkerställa att tillåten arbetslast ej överskrids.
Översyn av redskapet bör ske minst var 12:e månad eller oftare beroende på bestämmelser och användarförhållanden.
Följ Arbetsmiljöverkets regler, ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:06”

OLIKFORMIG BELASTNING
För icke likformigt belastade lyftkättingar rekommenderas halva Max lasten.

AGGRESSIV MILJÖ
Kätting och komponenter får inte komma i kontakt med syror eller andra aggressiva kemikalier.
Vid mycket aggressiv miljö bör största aktsamhet och kontroll vidtagas.
För felaktig hantering och underlåtande att följa gällande föreskrifter ansvaras inte.

UNDER LYFTET
Lyft aldrig med vriden kätting.
Förkortningar av kätting skall ske med förkortningskrok (gripkrok), knutar får inte förekomma
Skydda kättingen vid skarpa hörn med lämpligt skydd.
Belasta aldrig en krok i spetsen  - se till att lasten ligger an korrekt i krokens botten.
Använd aldrig för liten toppögla i krankroken.
Vid snarat lyft reduceras max  last med 20%.
Vid lyft med kätting i sling mot tapp rekommenderas invändig länklängd * 3 anger minimum tappdiameter.

EXTREMA TEMPERATURER
För lyftkätting reduceras maxlasten under temperaturinverkan enligt följande:

Temp. på lyftkätting Reduktion av max last
-29°C   till + 200°C 0%
Vid andra temperaturer kontakta oss.EL OCH VARMFÖRZINKNING
Varmförzinkning och elförzinkning av kätting- och lyftkomponenter är inte tillåten utanför vår kontroll.

SKÖTSEL OCH TILLSYN

ÖGLOR
Slitage på öglor får inte överstiga 10% av utgångsmaterialet. Permanent förläggning är inte tillåtet.
Slipa bort vassa hack och utmanglad yta. OBS! Vid kraftig utmanglad yta skall öglan kasseras.

KOPPLINGSLÄNKAR
Slitage på kopplingslänkar får inte överstiga 10% av utgångsmaterialet, Permanent förläggning är inte tillåten. Slipa bort vassa hack, skägg och utmanglad yta. Kan inte länken leda har den formodlingen varit överbelastad, kontrollera att pinnen låser i hylsan.

KÄTTING
Slitage på kätting får inte överstiga 10% av utgångsmaterialet. Slitaget definieras som reduktion av medeldiametern hos materialtvärsnittet, mätt i två riktningar. Permanent förläggning är inte tillåten. Slipa bort vassa hack, skägg och utmanglad yta.

KROKAR
Slitage på krokar får inte överstiga 10% av utgångsmaterialet. Max tillåten permanent ökning av krokgap är 10%. Slipa bort vassa hack, skägg och utmanglad yta.

MÄTNING AV SLITAGE

Rensa