Navigering

Stållinestroppar

Märkning av lyftredskap bestående av stållina görs enligt följande grundmodell.

Märkning sker genom in stämpling av information i presslåset.
 

Exempel enligt bild: CX CE 1747 4.6T
Informationen som stämplas in är följande:
- CX Förkortning av tillverkare, exempel Certex-CX, Lyft & Surrningsredskap-LSR
- CE enligt EU
- 1747 Tillverkningsdatum, år 17, vecka 47
- 4.6T Max Last (WLL)

Det blir mer vanligt att man även vill ha individ märkning även på stållinestroppar.
En märkbricka såsom på kättingredskap.

Märkning med märkbricka kan se ut som följer:
 

  

Rensa