Navigering

Förstängning

  

Säkring av last kan ske på något av följande sätt:
- Förstängning
- Surrning
- Låsning
- Kombination av ovan nämnda

Genom förstängning ser man till att lasten inte kan komma i rörelse under transport.
Vidare information

Ergobar är en ny produkt för 2017/2018, detta är en lättare produkt.
Finns i tre längder:
1,90 - 1,40 meter
2,40 - 2,80 meter
2,65 - 3,45 meter

Rensa