Navigering

Lyft av container

Lyft & Surrningsredskap har beslag for 2 st olika typer av containers.
- Containerkrokarna "containerhake" är till för ISO-containers, typ sjöcontainer.
- Lyftbeslagen är till för liftdumpercontainer eller liftdumperbehållare.

Rensa