Navigering

Lyft av lyktstolpe

Lyft & Surrningsredskap tillverkar lyftutrustning för belysningsstolpar.
Lyftredskapet tillverkas av 100% polyester samt CE märks.
Redskapet passar de flesta förekommande storlekarna på belysningsstolpar.

Rensa