Navigering

Surrningsbestämmelser

Nationella bestämmelser, regler för spännband.

Ny regler gäller sedan 2018-05-20 i Sverige.
Här är reglerna.

Lastsäkringen ska kunna motstå följande belastningar till följd av accelerationer av fordonet:
1. I färdriktning (framåt): 0,8 gånger lastens vikt.
2. I sidled: 0,5 gånger lastens vikt.
3. Mot färdriktning (bakåt): 0,5 gånger lastens vikt. 

Publikation

Utförligare information finns på följande webbplater.

Internationella bestämmelser

Varje enskilt land inom EU får ha egna nationella regler inom detta område. Detta betyder att man måste hålla reda på vilka regler som gäller i de länder som en transport skall pasera igenom.

Europastandard 12195

EN 12195-1 Innehåller anvisningar för hur lastsäkringsarrangemang dimensioneras.
EN 12195-2 Surrningsutrustning av konstfiber, spännband, krav mm.
EN 12195-3 Surrningsutrustning med kätting.

Säkerhetsfaktorn mot brott för band skall vara minst 3. För den färdiga bandsurrningsutrustningen skall säkerhetsfaktorn vara minst 2. Provdragningskraften för den färdiga bandsurrningsutrustningen skall vara minst 1,25 ggr den tillåtna lastsurrningskapacietet LC.

 1. Kortdel, K-del
 2. Långdel, L-del
 3. Ändbeslag
 4. Spännare
 5. Ändbeslag

Förkortningar

 • BF Breaking force Brottstyrka
 • LC Lashing capacity Lastsurrningskapacitet, tillåten belastning
 • HF Hand operating force
 • SHF Standard hand force Handkraft för vilken spännaren är dimensionerad
 • STF Standard tension force Förspänningskraft som fås i surrningen vid 500 N belastning
 • lGF Length of fixed end Kortdel
 • lGL Length of adjustable end Långdel

Enheter

 • 1 daN cirka 1 kg
 • 10 N = 1 daN cirka 1 kg
 • 500 N = 50 daN cirka 50 kg

Förkortningar

 • N Newton
 • kN kilo Newton
 • daN deka Newton
 • kg kilogram

Standarder för lastsäkring

Inom Europa finns bland annat följande CEN-standarder.

EN 12640

 • Vägfordon
 • Säkring av last på vägfordon
 • Surrningspunkter på lastfordon för transport av gods
 • Minimikrav och provning.

EN 12642

 • Säkring av last på vägfordon
 • Minimikrav för framstam, bakläm och sidolämmar.

EN 12195-1

 • Lastsäkringsanordningar på vägfordon
 • Säkerhet

Lyft & Surrningsredskap tillverkar spännband och surrningar efter era behov där man kan kombinera ihop den lösning av band och beslag som passar bäst för ert ändamål. De vanligaste typerna finns på lager.
Generellt gäller följande data för våra spännband. Det kan variera beroende på typ av bandspännarebeslag mm.

Tvådelade surrningar, typ längd 0,5 + 9,5 meter med krokar

BandbreddBrottstyrkaSurrningsstyrkaLC
mmkgkgdaN
Hobby255001000250
Mini2510002000500
Handy35250050001000
Lorry50400080001600
Ergo505000100002000
Trucker505000100002000
Euro Trucker505000100002500
Strong7510000200004500

Enkelsurrning, typ längd 10 meter (ändlös)

BandbreddBrottstyrkaSurrningsstyrkaLC
mmkgkgdaN
Hobby2510002000500
Mini25200040001000
Handy355000100002000
Lorry508000160003200
Ergo5010000200004000
Trucker5010000200004000
Euro Trucker5010000200005000
Strong7520000400009000

Rensa