Navigering

Lastsäkringsmetoder

Säkring av last skall ske på följande sätt:

  • Förstängning
  • Surrning
  • Låsning
  • En kombination av dessa åtgärder

Förstängning kan göras antingen mot fasta fordonsdelar, t.ex. framstam, stöttor eller flaklämmar, eller med klotsar, kilar, bommar eller liknande.

Lastsäkring

En förstängning kan i vissa fall ersättas med surrningar korsvis t.ex. vis transport av tunga maskiner.

Lastsäkring

Likaså kan en loopsurrning i vissa fall vara ett alternativ för att åstadkomma en förstängande surrning i sidled. Om du har långt gods behövs minst två par loopsurrningar per godsenhet.

Lastsäkring

Utförligare information finns i Vägverkets publikation: Säkring av last
Transportstyrelsen - www.transportstyrelsen.se

Stående byggelement

Förstängning framåt och åt sidorna med klotsar, flänsar eller liknande. Surrningen skall bestå av minst två slingor. Syntetfiberband måste skyddas med kantskydd.

Lastsäkring

Skivor

Skivor måste både förstängas och surras. Förstängning skall vara minst lika hög som lasten. Den sammanlagda brottstyrkan i surrningen skall vara minst lika stor som godsets dubbla vikt. Alternativt kan skivorna säkras mot rörelse i sidled med loopsurrningar och framåt, bakåt med grimmor.

Lastsäkring

 

Tunga plåtrullar -Coils

Det skall finnas en särskild kilbedd för att förhindra rörelse i alla riktningar. Dessutom skall den surras med ett antal loopsurrningar.

Lastsäkring

 

Fordon på hjul

Du måste säkra både med förstängning och surrning.

Lastsäkring

Förstängning görs med klotsar som är väl fastsatta och har en höjd av minst en tredjedel av hjulradien. Samtliga hjul ska förstängas så att fordonet inte kan röra sig i sidled. Det krav är uppfyllt på en specialbil med minst 5 cm höga flänsar, som medger högst 30 cm rörelse åt sidorna.

Lastsäkring

Kan du inte surra i hjulen på t ex en lastbil får du istället surra i axeln. Surrningens brottstyrka ska totalt klara en uppåtriktad kraft som motsvarar minst bilens dubbla vikt. Vid surrning av fordon av typ hjultraktor ska varje surrning ha en brottstyrka uppåt som motsvarar 50% av fordonets vikt. För bandfordon och större hjulgående maskiner bör du använda kätting som surrningsmaterial.

Liftdumper

Har du en bil med lyftarmar avsedd för transport av liftdumperbehållare finns två surrningsalternativ.

Lastsäkring

Rensa