Navigering

Kättingspännare kätting-band

Lyft & Surrningsredskaps kättingsurrningar kombinera ihop kättingens fina egenskaper mot vassa kanter och spännbandets snabba egenskaper vid lastning och lossning. Detta är speciellt användbart vid transport av betong element såsom balkonger, husväggar, filigranbjälklag, pålar.

2HIT50015K - Spännbandet placeras på toppen av lasten, långlänkad kätting
2HIT50015N - Här kan du välja valfria beslag eller om du har egna
2HIT50015P - Spännbandet är till för att gripa om en kättinglänk i båda ändar, för 8 mm kortlänkad kätting
2HIT50015V - Nyckelhålsbeslaget fungerar för 6 och 8 mm kortlänkad kätting
2HIT50015U - Dubbelkrok i flaket, nyckelhålsbeslag i 6 eller 8 mm kortlänkad kätting.

Rensa