Navigering

Lyft av betongrör

Kättingredskap för hantering och fogning av betongrör med fästen för lyftankare.

Special trepartskätting för lyft, hantering samt sammanfogning av betongrör där det finns fästen för lyftankare.
Redskapet har 2 st lika långa kättingar som används för lyft och transport.
Det tredje och längsta kättingen används för att dra ihop rören med.
Röret hissas ner i schaktet och placeras på plats, den tredje kättingen krokas fast i föregående rör.
Ett litet lyft och sammanfogningen är klar.

Rensa