Navigering

Friktionsmatta

Lyft & Surrningsredskaps friktionsmatta "Antiglidmatta" för ökad friktionen mellan gods och lastbärare tillsammans med spännband.
Beroende på material kombinationer så ökar friktionen med 15-50%.
Ökningen är svår att att beräkna då den påverkas av många faktorer, såsom materialkombinationer, temperatur, fukt, smutsiga lastytor mm.
För att uppnå optimala värden skall lastbilsflaket sopas rent och godset vara fritt från fett samt vara torra.
Vi rekommenderar att ett värde på 0,6 skall användas vid beräkningar enligt EN norm.

Rensa