Navigering

Hus sling

Lyft & Surrningsredskaps hussling är tillverkade av 100% polyester och uppfyller kraven i maskindirektivet samt CE märks.
Husslingen är märkta med tillverkar identitet LSR. Säkerhetsfaktor 7:1
Husslingen används inom byggsektorn för lyft av olika typer av bygg moduler, typ väggelement, takstolar mm.

Rensa