Navigering

Stoppklossar

Lyft & Surrningsredskaps stoppklossar är för att förhindra att ditt hjulfordon förflyttar sig och kommer i rullning.
Regler för Sverige, TSFS 2010:174
1/3 av radien dock max 20 cm om surrning används.

Rensa