Navigering

Lyftok - stål

Lyftok och spridare i stål beräknade efter DIN EN 13155 med 20000 lastcykler.
Symetriska förhållanden om ej annat anges.
Lackerade i orange färg, RAL 2003.
Levereras med svensk manual, EG-försäkran samt bruksanvisning.
CE märkt typ skylt.
Vi erbjuder även ställage om så önskas i enligt med maskindirektivet.

Rensa